Låga avgifter

Föreningens ekonomi är god med låg belåning.
Alla stammar har renoverats i samband med byggnationen av de nya taklägenheterna. Föreningen har en underhållsplan som ligger till grund för löpande underhåll och reparationer.
Föreningen arbetar aktivt för att driftskostnaderna för t.ex värme, ventilation, VA, el och renhållning ska hållas på lägsta möjliga nivå med bibehållen komfort för medlemmar och övriga boende.
Avgifterna är låga jämfört med många jämförbara föreningar.

Dokument

Årsredovisning för 2016