Styrelsen nås enklast genom epost till styrelsen.bygatan@ownit.nu.

Styrelsen

Mia Säll
Ordförande
Henrik Larsson
Sekreterare
Martin Grape
vice ordförande
Annika Nörgård
Ledamot
Bo Lindström
Ledamot
Henrik Bökman
Ledamot
Jan Kruth
Suppleant
Göran Jägerby
Suppleant

Internrevisorer

Dan-Eric Landén, ordinarie
Matts Birkestad, suppleant

Revisionsbolag

BoRevision i Sverige AB
Joakim Häll, Jörgen Götehed

Valberedning

Dora Abdennabi, hus A
Magnus Pettersson, hus B
Gunni Odin, hus D
Marek Zurawski, hus E
Yvonne Ohnslätt, hus E
Per Knutsson, hus F